Adak ve Kurban Kesimi İle İlgili Bilgiler

Dînimizde kurban, koyun, keçi, sığır ve deveden birini Kurban Bayramı' nın ilk üç gününde kurban niyetiyle kesmek demektir.

Kurban, Allahü teâlâya yakın olmak, O'nun rızasını elde etmek için kan akıtmaktır. Dînimizde kurban, koyun, keçi, sığır ve deveden birini Kurban Bayramı' nın ilk üç gününde kurban niyetiyle kesmek demektir. Kurban, "yakın olmak, yaklaşmak" manasınadır.

Kurban kimlere vâcibtir?

Kurban, müslümanların zengin olanlarına emir edilen malî bir ibâdettir. Yolcu olmayan (mukim olan) akıllı ve bulûğ çağına giren (çocuk olmayan), hür ve müslüman erkek ve kadının ihtiyacından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa Kurban Bayramı'nda kurban kesmeleri vâcib olur.

Ayrıca adakta (nezirde) bulunan kimseye de kurban kesmesi vâcibtir. Buna "Adak kurbanı" denir. Çocuk ni'metine karşılık, Allahü teâlâya şükür etmek niyetiyle hayvan kesmeye de "Akika" denir. Hac ibâdetinin vâciblerinden birini bilerek veya bilmeyerek, vaktinde ve yerinde yapmayan kimseye de Hacda, Mikat denilen yerleri geçerek, Mekke'ye ihramsız giren kimsenin de yaptığı bu kusurların karşılığı, ceza olarak kurban kesmesi lâzım olur. Aynca Kurban ayında bulunan hacının da "Şükür kurbanı" kesmesi gerekir.

Peygamberimize Hicretin ikinci yılında kurban kesmesi emir olundu. Kevser sûresinde: (O halde (bayram) namazını kıl ve kurban kes!) buyuruldu. Hem kendisi için ve hem de ümmeti için kurban keserdi. Resûlullah Efendimiz kurban hakkında buyurdu ki:

  • Hasislerin, cimrilerin en kötüsü, kurban kesmeyendir).
  • Kurbanlarınızı büyük ve yağlı yapınız. Muhakkak ki, onlar sırat üzerinde sizin binekleriniz olacaktır.
  • İnsanın yediği her lokma kurban eti, ona Cennette iki hörgüçlü deve gibi büyük kuş olur.
  • Kurban edilen hayvanın üzerindeki kıllar sayısınca, sahibine sevab yazılır.
  • Adem oğlu için, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kanı akıtmaktan daha sevgili bir şey yoktur.
  • Muhakkak ki, kurbanından yere damlayan ilk kan damlası ile ömründe işlemiş olduğun her günah bağışlanır. Muhakkak yarın kıyamet günü, kestiğin bu kurbanın kanını ve etini getirip terazinin sevaplar kefesine koyarlar, yetmiş kat fazlasıyla.

Bu müjdelere kurban kesen bütün müslümanlar ortaktır.

Kurban Olacak Hayvanlar

Kurban, koyun, keçi, sığır, deveden birinden olur. Horoz, tavuk gibi hayvanlardan kurban olmaz. Koyun ve keçiyi bir kişi kurban edebilir. Sığır ve deve, yedi kişiye kadar ortak olunup kesilebilir.

İki türlü kurban vardır

  1. Zenginin, Kameri takvimdeki Zilhicce ayının onuncu veya onbirinci yahut onikinci günü kesmesi vâcib (gerekli) olan kurban.
  2. Adak kurbanı. Bunu da, Kurban Bayramı'nda kesmesi lâzımdır. Kurban demeden, sadece hayvan kesmeyi nezir eden, adak yapan kimse istediği zaman kesebilir.

Kurbanı diri olarak veya parasını sadaka vermek caiz değildir. Kendisinin kesmesi veya vekil edeceği birinin kesmesi gerekmektedir. Bir gözü görmeyen topal olup yürüyemiyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Boynuzu kırık, boynuzsuz, uyuz burulmuş olan hayvan kurban olabilir. Erkek ve dişi hayvandan da kurban kesilir.

Bu bilgiler Dinimiz İslam sitesiden alınmıştır.

Haberler / Etkinlikler